logo tượng công giáo Filumena

Filumena

Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng

Tác phẩm của Filumena

Bác ái

10% giá trị mỗi tác phẩm là đóng góp của quý vị

logo Bảo vệ Sự sống Filumena

Bảo vệ Sự sống

vì sự sống con người là bất khả xâm phạm

logo giúp đỡ người nghèo, người bệnh Filumena

Giúp đỡ người nghèo, người bệnh

vì phẩm giá con người là cao quý

logo nâng đỡ trẻ em khó khăn Filumena

Nâng đỡ trẻ em khó khăn

vì mỗi người xứng đáng được phát triển trọn vẹn

Quỹ Filumena

Filumena đóng góp ít nhất 25% lợi nhuận cho việc bác ái

+ 25
chuyến thăm những người khó khăn
0
hỗ trợ các nhóm bạn trẻ trong việc bác ái
+ 23
triệu đồng đã chi từ Quỹ Filumena

Đồng hành cùng Filumena

Những con người tại Filumena

Tin mới từ Filumena