logo tượng công giáo Filumena

Chương trình hành động

Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.”

Dụ ngôn người Sa-ma-ri tốt lành (Lc 10,33-35)

Qua việc sáng tác và sản xuất, Filumena tạo ra những tượng Công giáo mang những ý nghĩa tinh thần. Thông qua tượng Filumena, quý vị góp phần trực tiếp vào những việc cụ thể để bảo vệ sự sống, tôn trọng phẩm giá con người và gieo hạt giống hy vọng.

logo Bảo vệ Sự sống Filumena
Bảo vệ Sự sống Con người
logo giúp đỡ người nghèo, người bệnh Filumena
Giúp đỡ người nghèo, người bệnh
logo nâng đỡ trẻ em khó khăn Filumena
Nâng đỡ trẻ em khó khăn

Bảo vệ Sự sống Con người đặc biệt là những người chưa có, không có hoặc không còn khả năng tự bảo vệ mình.

Tôn trọng Phẩm giá Con người nhất là những người nghèo khó, bệnh tật, bị coi thường và bị loại bỏ

Gieo mầm Hy vọng bằng việc giúp đỡ những trẻ em trong hoàn cảnh khó khăn để các con có một cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Khách hàng của Filumena đóng góp cho các hoạt động nêu trên bằng 10% giá trị mỗi tác phẩm. Những đóng góp của quý vị được các đại lý phân phối của Filumena gửi trực tiếp tới các đối tác trực tiếp thực hiện các dự án bác ái xã hội. Các đối tác này được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: hoạt động thực chất, hiệu quả và minh bạch. Các đối tác này sẽ công khai hiệu quả việc sử dụng nguồn đóng góp. Tiền đóng góp sẽ được thông báo định kỳ cuối mỗi quý. Các hoạt động được tổng kết một hoặc hai lần mỗi năm.

Ví dụ cụ thể, khách hàng tại Bùi Chu bỏ ra 100 000 đồng mua sản phẩm, đại lý của Filumena (là nhà sách của các dòng Đa Minh Bùi Chu và dòng Mân Côi Kiên Lao) sẽ giữ 10 000 đồng cho các quỹ bác ái của nhà dòng với các ý chỉ trên.

Đồng thời, Filumena sử dụng ít nhất 25% lợi nhuận thực hiện các việc bác ái, xã hội của chính chúng tôi thông qua Quỹ Filumena, Tình thương & Hy vọng.

Danh sách các nơi tiếp nhận đóng góp của quý ân nhân:

Tại mỗi Giáo phận, khoản đóng góp 10% giá trị tác phẩm được các đại lý gửi về các nơi tiếp nhận đã được chọn lựa. Quỹ Filumena cũng đồng hành cùng các nơi đang thực hiện các việc bác ái này.

  • Tổng Giáo phận Hà Nội : Ban Bảo vệ Sự sống Thái Hà
  • Tổng Giáo phận Sài Gòn: Mái ấm Mai Tâm (Dòng Camillô)
  • Giáo phận Xuân Lộc: Mái ấm Bé Thơ (Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai)
  • Giáo phận Bùi Chu: Quỹ bác ái của Tu viện Rosa Lima (Dòng Đa Minh Bùi Chu)Dòng Mân Côi Kiên Lao

Để nhận được những thông tin mới nhất về các hoạt động của Filumena và những ân nhân của chúng tôi, xin vui lòng đăng ký nhận tin tại đây.