logo tượng công giáo Filumena

Thông tin pháp lý

Đơn vị phát hành:

FILUMENA ART S.A.S.U
Công ty cổ phần một thành viên vốn điều lệ 5000€
Trụ sở: 2 rue du Haut Changis, 77210 Avon, France
Mã số doanh nghiệp: 902505445 00012
Đăng ký kinh doanh tại Melun, France số 130143850
Mã số thuế VAT: FR 64902505445
Email : contact@filumena.net
Website: www.filumena.net

Nơi đặt máy chủ:

O2switch
Công ty trách nhiệm hữu hạn vốn điều lệ 100 000€
Trụ sở: 222-224 Boulevard Gustave Flaubert, 63000 Clermont-Ferrand, France
Mã số doanh nghiệp: 510 909 80700024
Liên hệ: 04 44 44 60 40 / support@o2switch.fr
Website: www.o2switch.fr

Quyền sở hữu trí tuệ:

Trang web www.filumena.net thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Filumena Art, France. Sao chép một phần hoặc toàn bộ bất kỳ nội dung nào của trang web như hình ảnh, âm thanh, văn bản, giao diện mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Filumena Art là vi phạm pháp luật.

Một số hình ảnh hoặc văn bản thuộc quyền sở hữu trí tuệ của người khác được sử dụng với sự đồng ý của chủ sở hữu và có ghi chú rõ ràng.