logo tượng công giáo Filumena

Giá trị nền tảng

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy

Mt 10, 8

Tình thương và Hy vọng

Đây là những giá trị mà Filumena tin tưởng luôn có trong mỗi con người, đặc biệt là những người sống đúng Đức Tin Công giáo. Filumena mong muốn tượng Công giáo là một phương tiện để cùng với ông bà, anh chị em lan tỏa những giá trị đó trong cuộc đời.

logo tinh thuong

Tình thương

logo hy vong

Hy vọng

 

Tình thương và Hy vọng là thước đo để quyết định bất kỳ hành động nào của Filumena. Chúng tôi chỉ làm những việc phù hợp với những giá trị này. Ngược lại, nếu một việc không phù hợp với những giá trị này thì sẽ không được thực hiện trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Filumena tin tưởng rằng cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một xã hội bác ái, công bằng và bền vững hơn.

Niềm tin của Filumena

Một cách cụ thể hơn, tại Filumena chúng tôi tin tưởng những điều sau:

Sự sống con người là bất khả xâm phạm

Chúng tôi tin sự sống của mỗi con người ngay từ khi thụ thai là không thể xâm phạm. Mỗi con người có quyền được sống trong tình thương và sự tôn trọng của đồng loại bất kể tình trạng thể chất và tinh thần như thế nào.

Vì thế, chúng tôi sử dụng các nguồn lực của mình để trực tiếp hoặc gián tiếp bảo vệ sự sống con người. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới những người chưa có hoặc không còn khả năng tự bảo vệ mình. Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, chúng tôi đặt sự an toàn về tính mạng và sức khỏe của người lao động lên hàng đầu.

logo bao ve su song

Phẩm giá con người là cao quý

Chúng tôi tin phẩm giá con người là cao quý. Mỗi người đều xứng đáng được phát triển năng lực của mình.

Chúng tôi tạo điều kiện để những người còn khả năng lao động được đào tạo và có việc làm phù hợp với khả năng của mình. Người lao động được nhận thành quả xứng đáng để có điều kiện vật chất cần thiết nhằm tự bảo vệ và đề cao phẩm giá của họ.

Chúng tôi đối xử với những người không còn hoặc không có khả năng lao động bằng sự chia sẻ, giúp đỡ trong tinh thần tôn trọng.

Chúng tôi tạo điều kiện để những trẻ nhỏ chưa tới tuổi lao động và có hoàn cảnh khó khăn được tiếp thu kiến thức và kỹ năng cần thiết để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Chúng tôi dành tối thiếu 25% lợi nhuận từ việc sản xuất kinh doanh cho các hoạt động bảo vệ sự sống, tôn trọng phẩm giá con người và gieo mầm hy vọng.

logo ton trong con nguoi

Mỗi người xứng đáng được đối xử với sự bác ái và công bằng

Chúng tôi tin mỗi người xứng đáng được đối xử với sự bác ái và công bằng. Mỗi người góp công sức vào việc tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần đều được ghi nhận đóng góp và được hưởng phần xứng đáng. Thành quả lao động được chia sẻ một cách bền vững.

Những nghệ sỹ sáng tác được hưởng thành quả chừng nào tác phẩm còn được thương mại hóa.

Người lao động được hưởng các chế độ an sinh bằng hoặc tốt hơn mức quy định của pháp luật.

Những người đầu tư cho hoạt động của chúng tôi được hưởng phần lợi tức xứng đáng.

Chúng tôi lựa chọn kỹ càng các đối tác phân phối sản phẩm. Các đối tác được tạo điều kiện tốt nhất để có nguồn khách hàng ổn định.

Đối với khách hàng, chúng tôi cung cấp những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất trong khả năng có thể. Chúng tôi không ngừng cải tiến, sáng tạo để nâng cao chất lượng. Giá bán sản phẩm được ấn định ở mức phù hợp với mặt bằng chung của xã hội.

Chúng tôi thông báo tới cộng đồng một cách minh bạch các hoạt động bác ái xã hội được thực hiện nhờ việc bán các sản phẩm.

logo gieo hy vong

Xã hội bác ái và công bằng hơn thì bền vững hơn

Chúng tôi không để việc sản xuất và kinh doanh của mình ảnh hưởng tới quyền và lợi ích chính đáng của người khác. Chúng tôi bảo vệ môi trường sống ở nơi sản xuất và kinh doanh. Chúng tôi không sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đang có nguy cơ kiệt quệ do sự lạm dụng của con người.

Chúng tôi thực hiện đầy đủ và trung thực các nghĩa vụ bắt buộc với xã hội như đóng thuế.

Cùng nhau lan tỏa Tình thương và Hy vọng

Nếu quý vị cũng chia sẻ niềm tin này với chúng tôi, xin vui lòng để lại thông tin liên lạc dưới đây để được thông tin về những hoạt động của Filumena cùng với những ân nhân của mình.

Mautic Tags