logo tượng công giáo Filumena

Cộng đoàn Filumena

"Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta"

cong doan filumena 9
Têrêsa Vũ Thị Duyên
cong doan filumena 3
Bác Dũng
Phêrô Đinh Thế Dinh
Phêrô Đinh Thế Dinh
Maria Đinh Hương Quỳnh
Maria Đinh Hương Quỳnh
Đa Minh Ngô Quốc Đạt
Đa Minh Ngô Quốc Đạt
Antôn Mai Thanh Liêm
Antôn Mai Thanh Liêm
Đa Minh Ngô Vĩnh
Đa Minh Ngô Vĩnh
Maria Mai Diệu Linh
Maria Mai Diệu Linh
Cồng đoàn Filumena, Dì Tươi
M.Stephano Vịnh Đinh Thị Tươi
Jesse Sandifer, nghệ sĩ điêu khắc Filumena
Jesse Sandifer
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức màu vàng gốm bệ tượng và tràng hạt
Vinh Sơn Chu
Antôn Nguyễn Trọng Đạt
Antôn Nguyễn Trọng Đạt
cộng đoàn Filumena

Filumena luôn tìm kiếm những con người với những phẩm chất phù hợp với các giá trị nền tảngtầm nhìn của chúng tôi. Nếu anh chị em thấy mình phù hợp tiêu chí này, xin liên hệ với Filumena để cùng hợp tác và phát triển.