logo tượng công giáo Filumena

Tầm nhìn

Nhân văn, Công bằng, Bền vững

Filumena hướng tới một xã hội nhân văn, công bằng, bền vững. Trong xã hội đó, mỗi người được sống và chết trong tình thương của đồng loại. Ở đó, nhân phẩm của mỗi người được tôn trọng.

Một xã hội được tạo ra bới những con người ở trong đó. Theo chiều ngược lại, một xã hội cũng góp phần tạo ra những con người ở trong đó. Khi phần đông con người trong xã hội đối xử với đồng loại với sự bác ái và công bằng, xã hội chúng ta đang sống sẽ tốt đẹp hơn mỗi ngày. Xã hội ấy còn bền vững hơn không chỉ trong mối tương quan giữa con người với con người, mà còn trong cả mối tương quan giữa con người với tự nhiên.

Không ai có thể một mình thay đổi xã hội. Nhưng nhiều người cùng nhau có thể làm điều đó. Filumena mong muốn sử dụng tất cả nguồn lực của mình để cổ vũ cho lối sống quan tâm tới đồng loại. Chúng tôi mong muốn được cùng với mọi người làm cho xã hội tốt đẹp hơn mỗi ngày, thông qua những việc làm cụ thể.

Nếu quý vị chia sẻ mong ước này và muốn nhận thông tin về những hoạt động của Filumena và những ân nhân của chúng tôi, xin điền vào dưới đây thông tin liên lạc.

Mautic Tags