logo tượng công giáo Filumena

Quỹ Filumena Tình thương và Hy vọng

Làm tượng Công giáo để làm việc bác ái

Ngày khởi sự dự án tượng Công giáo Filumena cũng là ngày Quỹ Filumena Tình thương và Hy vọng bắt đầu hoạt động. 

Quỹ Filumena có mục đích duy nhất là cung cấp nguồn lực vật chất và tinh thần cho các việc bác ái: bảo vệ Sự sống Con người; giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.

Những việc này có thể được thực hiện bởi chính những người đang làm việc cho tượng Công giáo Filumena hoặc những cá nhân, và tổ chức khác (như các nhà Dòng, các hội nhóm Bác ái, các nhóm bạn trẻ, vv).

Quỹ Filumena được duy trì hoàn toàn bởi các nguồn thu từ dự án tượng Công giáo Filumena. Quỹ không nhận bất cứ một nguồn tài trợ vật chất nào khác tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.

logo Bảo vệ Sự sống Filumena

Bảo vệ Sự sống

vì sự sống con người là bất khả xâm phạm

logo giúp đỡ người nghèo, người bệnh Filumena

Giúp đỡ người nghèo, người bệnh

vì phẩm giá con người là cao quý

logo nâng đỡ trẻ em khó khăn Filumena

Nâng đỡ trẻ em khó khăn

vì mỗi người xứng đáng được phát triển trọn vẹn

Danh sách các nơi tiếp nhận đóng góp của quý ân nhân

Tại mỗi Giáo phận, khoản đóng góp 10% giá trị tác phẩm được các đại lý gửi về 01 nơi tiếp nhận.

Quỹ Filumena cũng đồng hành cùng các nơi đang thực hiện các việc bác ái này. Ít nhất 25% lợi nhuận từ việc sáng tác, sản xuất và phân phối tượng Công giáo Filumena được dùng cho các việc bác ái của Quỹ Filumena.

Những việc Quỹ Filumena đã làm

+ 25
chuyến thăm những người khó khăn
0
hỗ trợ các nhóm bạn trẻ trong việc bác ái
+ 23
triệu đồng đã chi từ Quỹ Filumena

Thăm hỏi người nghèo, người bệnh

Vào các ngày Chúa nhật, khi không lao động, những người đang làm việc trong dự án tượng Công giáo Filumena đi thăm hỏi, động viên tinh thần và có một phần quà nhỏ cho những ông bà, anh chị và các trẻ nhỏ trong cảnh khó khăn.

Những ông bà, anh chị em này đều đang sinh sống tại địa phương là làng Kiên Lao (địa bàn hai xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, huyện Xuân Trường), nơi đặt xưởng sản xuất của Filumena Việt Nam.

Chúng tôi không chụp ảnh, ghi hình, ghi âm các chuyến viếng thăm này.

Hỗ trợ các việc bác ái

Quỹ Filumena đồng hành và hỗ trợ các nơi đang thực hiện các việc bác ái một cách hiệu quả, thực chất và bền vững trên 3 lĩnh vực đã chọn lựa: bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em khó khăn.

Quỹ Filumena đặc biệt quan tâm tới các hội, nhóm của các bạn trẻ làm việc bác ái.

Quỹ Filumena đi động viên người khó khăn

Hoạt động của Quỹ Filumena 11/2023-02/2024

Tổng số người thụ hưởng là 13. Những ông bà, anh chị em này đều đang sinh sống tại địa phương là làng Kiên Lao (địa bàn hai xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, huyện Xuân Trường), nơi đặt xưởng sản xuất của Filumena Việt Nam.

Đọc thêm »
Nhóm bảo vệ Sự sống Tp. Huế

Hoạt động của Quỹ Filumena sau 6 tháng đầu tiên

Tổng số người thụ hưởng là 27 (có 2 gia đình có 2 trẻ ốm nặng). Những ông bà, anh chị em này đều đang sinh sống tại địa phương là làng Kiên Lao (địa bàn hai xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, huyện Xuân Trường), nơi đặt xưởng sản xuất của Filumena Việt Nam.

Đọc thêm »

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái