logo tượng công giáo Filumena

Hoạt động của Quỹ Filumena 11/2023-02/2024

Quỹ Filumena đi động viên người khó khăn

Tổng số người thụ hưởng là 13. Những ông bà, anh chị em này đều đang sinh sống tại địa phương là làng Kiên Lao (địa bàn hai xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, huyện Xuân Trường), nơi đặt xưởng sản xuất của Filumena Việt Nam.

Hoạt động của Quỹ Filumena sau 6 tháng đầu tiên

Nhóm bảo vệ Sự sống Tp. Huế

Tổng số người thụ hưởng là 27 (có 2 gia đình có 2 trẻ ốm nặng). Những ông bà, anh chị em này đều đang sinh sống tại địa phương là làng Kiên Lao (địa bàn hai xã Xuân Tiến, Xuân Kiên, huyện Xuân Trường), nơi đặt xưởng sản xuất của Filumena Việt Nam.

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức