logo tượng công giáo Filumena

Các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm

Dưới đây là danh sách các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm. Trong một số ngày lễ trọng và lễ buộc, giáo hữu phải nghỉ việc xác, ăn chay kiêng thịt. Đây là một phần của danh sách tất cả các ngày lễ trọng trong năm.

Các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm. Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (bản quyền thuộc về tượng Công giáo Filumena)
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Tượng Công giáo Filumena). Tượng được trưng bày tại Việt Nam từ 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.

Các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm

 • Ngày 01/01: Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng
 • Ngày 08/0: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính
 • Ngày 02/02: Lễ dâng Chúa trong đền thánh (Lễ nến). Lễ kính
 • Ngày 25/03: Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ. Lễ trọng. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”
 • Tháng 5, tháng kính Đức Mẹ
 • Ngày 20/05: Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ
 • Ngày 31/05: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth. Lễ kính
 • Ngày 08/06: Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Lễ nhớ
 • Tháng 8, tháng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.
 • Ngày 14/08: Lễ vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng
 • Ngày 15/08: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.Lễ kiêng việc xác. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày
 • Ngày 08/09: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
 • Ngày 15/09: Đức Mẹ sầu bi
 • Tháng 10, tháng Mân Côi
 • Ngày 07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
 • Ngày 21/11: Lễ Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ
 • Ngày 09/12: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng
 • Ngày 25/12: Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng
 • Ngày 29/12: Lễ Thánh Gia. Lễ kính

Như vậy, bên cạnh rất nhiều ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm thì có tới ba tháng kính Đức Mẹ. Đó là tháng Hoa dâng Mẹ vào tháng 5, tháng 8 Trái Tim Đức Mẹ và tháng 10 Mân Côi.

Danh sách các ngày lễ kính Đức Mẹ trong năm được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên website của Tổng Giáo phận Hà Nội. Xin lưu ý, tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn danh sách các ngày lễ buộc có thể có đôi chút khác biệt.

Ngoài ra, còn có một số ngày lễ kính, lễ nhớ và lễ vọng. Xin xem thêm tại đây để phân biệt lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ, lễ vọng và lễ buộc và các quy định của Giáo luật về các ngày lễ này.

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, sáng tác bởi Filumena
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng). Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng).
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng). Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức