logo tượng công giáo Filumena

Bảng giá tượng Công giáo Filumena

Giá tượng Công giáo Filumena được niêm yết công khai và như nhau tại các đại lý trên cả nước.

Đây là giá đã bao gồm phí vận chuyển tới đại lý và các loại thuế theo quy định.

Với các kích thước thông thường (từ 15 cm tới 100 cm), xin quý vị xem bảng dưới đây. Với các kích thước đặc biệt, xin quý vị liên hệ trực tiếp với Filumena.

Tất cả các tác phẩm hiện tại của Filumena đều bằng chất liệu bột đá.

Những tác phẩm đầu tiên sẽ tới với công chúng vào tháng 03/2024.

Đặt trước

Do tượng vẽ thủ công, số lượng rất hạn chế và có nhiều lựa chọn về màu sắc, Filumena sẽ ưu tiên giao tượng sớm hơn tới những người đã đặt trước (không cần thanh toán trước) thông qua bản đăng ký này.

Filumena sẽ giao tượng theo thứ tự đặt trước.

Xin lưu ý, từ giờ tới tháng 03/2024, bảng giá này có thể thay đổi.

Xin đặt trước và thanh toán trước tại đại lý để có được mức giá tại thời điểm thanh toán.

Chiều cao tượngMàu sắcGiá
15 cmMàu đồng, bạc510,000 đ
15 cmĐa sắc720,000 đ
20 cmMàu đồng, bạc670,000 đ
20 cmĐa sắc870,000 đ
30 cmMàu đồng, bạc1,090,000 đ
30 cmĐa sắc1,690,000 đ
40 cmMàu đồng, bạc1,320,000 đ
40 cmĐa sắc2,280,000 đ
50 cmMàu đồng, bạc1,680,000 đ
50 cmĐa sắc3,790,000 đ
60 cmMàu đồng, bạc3,560,000 đ
60 cmĐa sắc6,700,000 đ
80 cmMàu đồng, bạc7,400,000 đ
80 cmĐa sắc11,920,000 đ
100 cmMàu đồng, bạc12,180,000 đ
100 cmĐa sắc16,300,000 đ

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái