logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 4 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 4 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ theo lịch Phụng vụ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/04/2024, Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Cv 2,14.22b-33; Mt 28,8-15.
 • Ngày 02/04/2024, Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thánh Đa-minh Vũ Đình Tước, Linh mục (U1839), Tử đạo. Cv 2,36-41; Ga 20,11-18.
 • Ngày 03/04/2024, Thứ tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Tư đầu tháng, kính Thánh Cả Giu-se. Cv 3,1-10; Lc 24,13-35.
 • Ngày 04/04/2024, Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Năm đầu tháng, ngày các Linh mục. Không cử hành lễ thánh I-si-đô-rô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh. Cv 3,11-26; Lc 24,35-48.
 • Ngày 05/04/2024, Thứ sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Sáu đầu tháng, ngày đền tạ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su. Không cử hành lễ thánh Vi-xen-tê Phê-rê, Linh mục. Cv 4,1-12; Ga 21,1-14.
 • Ngày 06/04/2024, Thứ bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Thứ Bảy đầu tháng, ngày đền tạ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Cv 4,13-21; Mc 16,9-15.
 • Ngày 07/04/2024, CHÚA NHẬT II PHỤC SINH: Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa. Ca vịnh tuần II. Cv 4,32-35; 1Ga 5,1-6; Ga 20,19-31.
 • Ngày 08/04/2024, Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Lễ Truyền tin, lễ trọng (25/3). Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”. Không cử hành lễ nào khác, trừ lễ an táng. Is 7,10-14;8,10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38.
 • Ngày 09/04/2024, Thứ Ba Tuần II Phục Sinh: Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh, Linh mục (U1857), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Cv 4,32-37; Ga 3,7b-15.
 • Ngày 10/04/2024, Thứ Tư Tuần II Phục Sinh. Cv 5,17-26; Ga 3,16-21.
 • Ngày 11/04/2024, Thứ Năm Tuần II Phục Sinh: Thánh Sta-nit-la-ô, Giám mục, Tử đạo, lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.
 • Ngày 12/04/2024, Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh. Cv 5,34-42; Ga 6,1-15.
 • Ngày 13/04/2024, Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh: (Đ) Thánh Martinô I, Giáo hoàng, Tử đạo. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.
 • Ngày 14/04/2024, CHÚA NHẬT III PHỤC SINH. Ca vịnh tuần III. Cv 3,13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a; Lc 24,35-48.
 • Ngày 15/04/2024, Thứ Hai Tuần III Phục Sinh. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.
 • Ngày 16/04/2024, Thứ Ba Tuần III Phục Sinh. Cv 7,51–8,1a; Ga 6,30-35.
 • Ngày 17/04/2024, Thứ Tư Tuần III Phục Sinh. Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.
 • Ngày 18/04/2024, Thứ Năm Tuần III Phục Sinh. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
 • Ngày 19/04/2024, Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
 • Ngày 20/04/2024, Thứ Bảy Tuần III Phục Sinh. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
 • Ngày 21/04/2024, CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH: Lễ Chúa Chiên Lành. Cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ca vịnh tuần IV. Hôm nay Hội Thánh cầu nguyện đặc biệt cho ơn gọi linh mục và tu sĩ. Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.
 • Ngày 22/04/2024, Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.
 • Ngày 23/04/2024, Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh. (Đ) Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo. (Đ) Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
 • Ngày 24/04/2024, Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh. (Đ) Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, Linh mục, Tử đạo. Cv 12,24–13,5a; Ga 12,44-50.
 • Ngày 25/04/2024, Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh. THÁNH MÁC-CÔ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. 1Pr 5,5b-14; Mc 16,15-20.
 • Ngày 26/04/2024, Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
 • Ngày 27/04/2024, Thứ Bảy Tuần IV Phục Sinh. Thánh Lô-ren-xô Nguyễn Văn Hưởng, Linh mục (U1856), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
 • Ngày 28/04/2024, CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Ca vịnh tuần I. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan, Linh mục (U1840); và Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành, Thầy giảng (U1840), Tử đạo. Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15,1-8.
 • Ngày 29/04/2024, Thứ Hai Tuần V Phục Sinh. Thánh Ca-ta-ri-na thành Si-ê-na, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Tuân, Linh mục (U1861), Tử đạo. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
 • Ngày 30/04/2024, Thứ Ba Tuần V Phục Sinh: Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu, Thầy giảng (U1840), Tử đạo, lễ nhớ (hoặc lễ kính). (Tr) Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

Trên đây là danh sách các ngày lễ trong năm theo lịch Công giáo tháng 4 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức