logo tượng công giáo Filumena

Tượng Công giáo Filumena

Quý vị đóng góp 10% giá trị mỗi tác phẩm và Filumena đóng góp ít nhất 25% lợi nhuận để

logo Bảo vệ Sự sống Filumena

Bảo vệ Sự sống

vì sự sống con người là bất khả xâm phạm

logo giúp đỡ người nghèo, người bệnh Filumena

Giúp đỡ người nghèo, người bệnh

vì phẩm giá con người là cao quý

logo nâng đỡ trẻ em khó khăn Filumena

Nâng đỡ trẻ em khó khăn

vì mỗi người xứng đáng được phát triển trọn vẹn

Bản quyền các mẫu tượng thuộc về Filumena châu Âu