logo tượng công giáo Filumena

Chiêm ngắm Đấng Vô nhiễm Nguyên tội

Tranh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội sáng tác bởi họa sỹ El Greco (Tây Ban Nha, 1858) theo phong cách Phục hưng

Trong hình ảnh này, Đức Maria được các thiên thần nhạc sĩ bao quanh và mừng hát. Trên đầu của Mẹ chói sáng ánh quang tình yêu thần linh của Chúa Thánh Thần, Đấng được tượng trưng bằng chim bồ câu.  Đức Maria là Mẹ và là người Bảo trợ của Hội Thánh. Dưới chân Mẹ, người ta thấy một ngôi thánh đường.

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức