logo tượng công giáo Filumena

Nguồn gốc tháng hoa, tháng Đức Mẹ?

Đức Mẹ cầu nguyện

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, có hai tháng trong năm phụng vụ được dành để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến đối với Mẹ Maria. Tháng 5 là tháng Hoa. Tháng 10 là tháng Mân Côi. Hai tháng kính Đức Mẹ nhắm giúp người Công giáo gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và noi gương các nhân đức của Mẹ.

Tượng Công giáo đẹp

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Trường phái nghệ thuật Baroque có đặc trưng là tượng chân thực, sống động rất có hồn. Có thể nói đây là phong cách nghệ thuật rực rỡ nhất, là một đỉnh cao nổi bật trong dòng chảy nghệ thuật Công giáo. Nhờ sự chân thực, có hồn, tượng Công giáo phong cách Baroque đặc biệt phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức