logo tượng công giáo Filumena

Tượng Chúa Giêsu

Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Vì Chúa đã dùng Thánh Giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

Các mẫu tượng Chúa Giêsu của Filumena là những tác phẩm nghệ thuật đã được chính các họa sỹ và nghệ sỹ điêu khắc Filumena sáng tác.

Xin hãy cùng nhau vâng Lời Đức Giêsu Kitô mà chia sẻ Tình thương và Hy vọng với những anh chị em đồng loại của chúng ta.

Quý ông bà và anh chị em đóng góp 10% giá trị mỗi tượng Chúa Giêsu, hay bất kỳ tác phẩm tượng Công giáo nào của Filumena, cho các hoạt động bảo vệ Sự sống, tôn trọng Phẩm giá con người và gieo mầm Hy vọng.

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái