logo tượng công giáo Filumena

Tượng Đức Mẹ

Vì tình yêu mến Mẹ, Filumena đã dành tất cả tinh thần và sức lực của mình để sáng tác các mẫu tượng Đức Mẹ.

Filumena ước mong cùng với quý ông bà và anh chị em loan truyền thông điệp về Tình thương và Hy vọng thông qua những tác phẩm tượng về Mẹ này.

Filumena đã và đang hoàn thiện một số tác phẩm sau: Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Mẹ ban ơn, Mẹ Lộ Đức, Mẹ Fatima, Đức Mẹ lên trời, Đức Mẹ bế Chúa con, tượng Đức Mẹ dưới chân Thánh Giá.

Các tác phẩm của Filumena sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái