logo tượng công giáo Filumena

Tượng Công giáo đẹp

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Trường phái nghệ thuật Baroque có đặc trưng là tượng chân thực, sống động rất có hồn. Có thể nói đây là phong cách nghệ thuật rực rỡ nhất, là một đỉnh cao nổi bật trong dòng chảy nghệ thuật Công giáo. Nhờ sự chân thực, có hồn, tượng Công giáo phong cách Baroque đặc biệt phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Những ngày đầu tiên

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2023 là những ngày đầu tiên Filumena chính thức đi vào hoạt động. Sau ba năm đầu tư thời gian, sức lực vào việc sáng tác những mẫu tượng Công giáo đầu tiên của Filumena tại châu Âu, cuối cùng thì ngày khởi sự của chúng […]