logo tượng công giáo Filumena

Kinh Cám Ơn : con tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh

Kinh Cám Ơn

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay {tối thì đọc: ngày hôm nay} được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp.

Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen.

Nguồn: Kinh Cám Ơn, trang 25, Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; trong khi cầu nguyện, hãy tỉnh thức mà tạ ơn

Thánh Phaolô Tông đồ (CI 4,2)
Kinh Cám Ơn: người nghèo tạ ơn Chúa (Henry Tanner 1894)
Kinh Cám Ơn: tác phẩm “Người nghèo tạ ơn Chúa” (Henry Tanner 1894)

Chúa không đòi ta những công việc lớn, mà đơn giản là ta hiến mình cho Chúa và tạ ơn Người

Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu

Giải thích các từ cổ trong Kinh Cám Ơn

  • lòng lành: nghĩa là “từ tâm” có “tấm lòng khoan dung hiền từ.” Câu kinh diễn tả “Chúa lòng lành vô cùng” nghĩa là “Chúa luôn luôn có tấm lòng khoan dung hiền từ đối với mỗi người chúng ta.”
  • thể nào: đồng nghĩa với “thế nào”, nghĩa là cùng một cách thế

Nguồn: Rosa Lima

Lưu ý: Một số tín hữu có thể viết hoặc dùng tên gọi Kinh Cảm Ơn, cũng là ý chỉ Kinh Cám Ơn này.

Xem thêm:

Quỹ Filumena tặng dịch vụ lưu trữ website cho các hội, nhóm bác ái