logo tượng công giáo Filumena

Kinh Sáng Danh – Tôn vinh 3 ngôi Thiên Chúa

Kinh Sáng Danh

Một trong những kinh nguyện ngắn nhất nhưng mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể cầu nguyện là Kinh Sáng Danh:

Xướng: Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần.
Đáp: Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.

Ý nghĩa của Kinh Sáng Danh

Khi chúng ta đọc kinh Sáng Danh, chúng ta đang hân hoan thốt lên kinh nghiệm của chúng ta về sự tốt lành của Thiên Chúa, một sự tốt lành vốn được chia sẻ cách quảng đại cho chúng ta. Đức Hồng y Raneiro Cantalamessa chỉ ra rằng vinh quang của Thiên Chúa không gì khác hơn là vinh quang của việc yêu thương con người một cách nhưng không.

Kinh Sáng Danh
Kinh Sáng Danh

Khi cầu nguyện cho Sáng Danh Đức Chúa Cha, chúng ta đang tôn vinh Thiên Chúa vì đã thật sự yêu thương chúng ta. Chúng ta tôn vinh Chúa Cha khi thừa nhận rằng Chúa Cha biết điều gì là yếu kém nhất về phía chúng ta, nhưng Người dùng sự hiểu biết đó để càng yêu thương chúng ta nhiều hơn, bởi vì chúng ta cần Người yêu thương chúng ta nhiều hơn trong tư cách là con cái của Người.

Tôn vinh Chúa Cha là ca ngợi việc Chúa Cha từ chối trở thành nỗi bất hạnh đối với những đổ vỡ của chúng ta. Tôn vinh Chúa Cha là tuyên bố rằng chúng ta được yêu thương chỉ vì chúng ta thuộc về Người.

Qua lời cầu nguyện cho Sáng Danh Đức Chúa Con, chúng ta có ý tôn vinh tình thương của Con Thiên Chúa đối với chúng ta! Chúng ta tôn vinh sự hiện diện thực sự không bao giờ thiếu vắng của Chúa Con! Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa bằng cách để cho mình được lôi cuốn vào hành động yêu thương đã được thực hiện trên thập giá

Và lời cầu nguyện cho Sáng Danh Đức Chúa Thánh Thần, chúng ta đang cầu xin Ngôi Thứ Ba của Thiên Chúa Ba Ngôi ngự vào lòng chúng ta và chiếm hữu chính con người chúng ta. Điều làm vinh danh Thiên Chúa là chạy đến với Người khi nhận ra sự bất lực, bất xứng, yếu đuối, tình trạng tội lỗi hiện có của chúng ta.

Khi dâng mình cho Thiên Chúa trong những khoảnh khắc đó, chúng ta tôn vinh Người nhiều nhất vì đó là khi chúng ta phụ thuộc vào Người trong mọi sự mà không có chút ảo tưởng nào về “sự tốt lành” của chính mình. Chúng ta tôn vinh Thiên Chúa qua việc chúng ta nhận thức được sự lệ thuộc của mình vào Thiên Chúa trong mọi sự. Chúng ta cầu xin sự biến đổi liên tục.

Nguồn: GP Vĩnh Long

Kinh Sáng Danh tiếng Anh – Glory be to the Father

Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit;
as it was in the beginning, is now and will be forever.
Amen.

Kinh Sáng Danh tiếng Pháp – Gloire au Père

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours,
Et dans les siècles des siècles.
Amen.

Kinh Sáng Danh tiếng Ý – Gloria al Padre

Gloria al Padre
e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio,
ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
Amen

Kinh Sáng Danh – Ehre sei dem Vater

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.

Kinh Sáng Danh tiếng Latin – Gloria Patri

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in saecula saeculorum.
Amen.

Xem thêm: