logo tượng công giáo Filumena

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/08

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời đã được cử hành ngày 15/08 từ thế kỷ thứ V. Vào thời đó, ngày lễ này mang ý nghĩa mừng “Ngày sinh vào nước thiên đàng” của Đức Mẹ, hoặc nói theo truyền thống Byzantine là ngày Đức Mẹ “đi qua cuộc đời trần thế” (Dormition). Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bắt đầu được mừng kính tại Roma kể từ giữa thế kỷ thứ VII.

Tuy nhiên, phải tới ngày 01/11/1950, Đức Thánh Cha Pio XII mới long trọng tuyên bố đây là một tín điều mà mọi tín hữu phải tin. Kể từ đó, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một ngày lễ trọng và buộc, được mừng kính trọng thể trên toàn thế giới. Đồng thời, người tín hữu phải kiêng việc xác trong ngày này.

Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15/08/2024
Đức Mẹ hồn xác lên trời (Titian 1488-1576)

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ gì

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ mừng kính Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vào ngày nào

Năm 2024, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời nhằm vào ngày thứ năm 15/08.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành vào ngày 15/08 hàng năm.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời có buộc không?

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một ngày lễ trọng và buộc, được mừng kính trọng thể trên toàn thế giới. Đồng thời, người tín hữu phải kiêng việc xác trong ngày này.

Đặc ân của Mẹ: hồn xác lên trời

Trong kinh Tin kính, chúng ta tuyên xưng Đức Tin của mình vào việc “xác loài người ngày sau sống lại” và “sự sống đời sau”. Đây là cùng đích của cuộc đời trần thế này. Và việc này đã được thực hiện nơi Đức Mẹ, hiện thân của niềm hy vọng chắc chắn và sự cậy trông.

Lên trời cả hồn và xác là một đặc ân được ban cho Đức Mẹ, có liên hệ mật thiết với việc Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Vì sự chết và sự hư nát của thân xác là hậu quả của tội, nên không có chuyện Mẹ Maria, đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, sạch mọi tội lỗi từ khi thụ thai trong lòng mẹ, lại phải chịu những hậu quả theo luật tự nhiên này.

Vì thế mới có mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Sự thật rằng Mẹ đã được đưa về trời cả hồn và xác là một lý do để chúng ta vui mừng, hoan hỉ, hy vọng. Một trong những thụ tạo của Thiên Chúa, chính là Đức Mẹ, đã ở trong nước Thiên Đàng cả hồn lẫn xác. Cùng với Mẹ, và giống như Mẹ, chúng ta, những thụ tạo của Thiên Chúa, cũng sẽ có một ngày về nước Thiên Đàng.

Việc Đức Mẹ hồn xác lên trời là một minh chứng cho việc không chỉ tâm hồn mà cả thân xác con người cũng được kể tới trong lời phán của Thiên Chúa : “Thiên Chúa thấy mọi sự Người đã làm ra quả là rất tốt đẹp” (ST 1:31), tới mức mà Đức Mẹ, với thân xác của một con người, đã được đưa về trời.

Mong muốn được về trời này không miễn cho chúng ta việc sống trọn vẹn cuộc đời nơi trần thế này. Thay vào đó, với cùng đích là nước trời, quê nhà thực sự, chúng ta sống cuộc đời trần thế này để suy nghĩ về lời ca Ngợi Khen: vui mừng hoan hỉ trong Tình thương của Chúa, quan tâm tới anh chị em mình, bắt đầu từ những người yếu thế nhất.

Nguồn: Vatican News

Xem thêm: