logo tượng công giáo Filumena

Lịch Công giáo tháng 12 năm 2024

Để quý vị biết hôm nay lễ gì, Filumena xin chia sẻ bản Lịch Công giáo tháng 12 năm 2024 bao gồm tất cả các ngày lễ và các bài đọc trong thánh lễ.

Danh sách các ngày lễ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên trang web của Tổng Giáo phận Hà Nội.

Xin lưu ý, danh sách các ngày lễ buộc tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn có đôi chút khác biệt.

cac ngay le trong cong giao nhung ngay le kieng viec xac le buoc

LỊCH CÔNG GIÁO 2024

 • Ngày 01/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG.
 • Ngày 02/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần I Mùa Vọng.
 • Ngày 03/12/2024: (Tr) Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng. THÁNH PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê, LINH MỤC, QUAN THẦY CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO, lễ kính.
 • Ngày 04/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần I Mùa Vọng. (Tr) Thánh Gioan thành Đa-mát, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 05/12/2024: (Tm) Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng.
 • Ngày 06/12/2024: (Tm) Thứ Sáu Tuần I Mùa Vọng. (Tr) Thánh Ni-cô-la, Giám mục.
 • Ngày 07/12/2024: (Tr) Thứ Năm Tuần I Mùa Vọng. Thánh Am-brô-xi-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
 • Ngày 08/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG.
 • Ngày 09/12/2024: (Tr) Thứ Hai Tuần II Mùa Vọng. ĐỨC TRINH NỮ MA-RI-A VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, lễ trọng.
 • Ngày 10/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Lô-re-tô.
 • Ngày 11/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Thánh Đa-ma-xô I, Giáo hoàng.
 • Ngày 12/12/2024: (Tm) Thứ Năm Tuần II Mùa Vọng. (Tr) Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Goa-đa-lu-pê (Guadalupe).
 • Ngày 13/12/2024: Đ Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng. Thánh Lu-xi-a, Trinh nữ, Tử đạo, lễ nhớ.
 • Ngày 14/12/2024: Tr Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng. Thánh Gio-an Thánh Giá, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
 • Ngày 15/12/2024: (Tm) (H) CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG.
 • Ngày 16/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 17/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 18/12/2024: (Tm) Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 19/12/2024: (Tm) Thứ NămTuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 20/12/2024: (Tm) Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng.
 • Ngày 21/12/2024: (Tm) Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng. (Tr) Thánh Phê-rô Ca-ni-xi-ô (Canisio), Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
 • Ngày 22/12/2024: (Tm) CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG.
 • Ngày 23/12/2024: (Tm) Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng. (Tr) Thánh Gio-an thành Ken-ty (Kęty), Linh mục.
 • Ngày 24/12/2024: (Tm) Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng.
 • Ngày 25/12/2024: (Tr) Thứ Tư. CHÚA GIÁNG SINH, lễ trọng.
 • Ngày 26/12/2024: (Đ) Thứ Năm. THÁNH TÊ-PHA-NÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI, lễ kính.
 • Ngày 27/12/2024: (Tr) Thứ Sáu. THÁNH GIO-AN TÔNG ĐỒ, lễ kính.
 • Ngày 28/12/2024: (Đ) Thứ Bảy. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO, lễ kính.
 • Ngày 29/12/2024: (Tr) CHÚA NHẬT. THÁNH GIA CHÚA GIÊ-SU, ĐỨC MA-RI-A VÀ THÁNH GIU-SE, lễ kính.
 • Ngày 30/12/2024: (Tr) Thứ Hai. Ngày thứ sáu trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.
 • Ngày 31/12/2024: (Tr) Thứ Ba. Ngày thứ bảy trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Trên đây là danh sách các ngày lễ theo lịch Công giáo tháng 12 năm 2024. Nếu có điều gì thiếu sót, xin quý vị vui lòng thông báo cho Filumena. Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TGP Hà Nội

Việc trình bày lịch được thực hiện cùng trang thông tin Công giáo Này con đây!

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức