logo tượng công giáo Filumena

Sứ mệnh của phụ nữ trong biến cố Phục Sinh

Lễ Phục sinh: những người phụ nữ dưới chân Thánh giá

Điều hiển nhiên là trong biến cố Phục Sinh, thì chỉ Thiên Chúa và một mình Thiên Chúa là trung tâm của mọi sự. Tuy nhiên, con nghĩ cũng sẽ rất thú vị khi quan sát cách Thiên Chúa đã để biến cố này diễn ra. Có nhiều con người thực ở trong câu chuyện đó. Mỗi người đã được Thiên Chúa chọn để làm những việc cụ thể theo ý Người. Bài viết sau đây sơ lược về sứ mệnh của những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu trong biến cố vĩ đại này.

Tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội

Tượng Công giáo Filumena - mẫu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Vào năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức cả thảy 18 lần. Mẹ đã nói với thánh nữ Bernadette “Que soy era Immaculada Concepciou” . Lời khẳng định đó có nghĩa là: “Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội“.

Tượng Công giáo đẹp

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức chụp cận cảnh

Trường phái nghệ thuật Baroque có đặc trưng là tượng chân thực, sống động rất có hồn. Có thể nói đây là phong cách nghệ thuật rực rỡ nhất, là một đỉnh cao nổi bật trong dòng chảy nghệ thuật Công giáo. Nhờ sự chân thực, có hồn, tượng Công giáo phong cách Baroque đặc biệt phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.