logo tượng công giáo Filumena

Thứ 6 Tuần Thánh: Tình yêu cho đến cùng của Thiên Chúa

Thứ 6 Tuần Thánh ngày 29/03/2024, người Kitô hữu cử hành Tình yêu cho đến cùng của Thiên Chúa. Chúng ta cử hành “sự tự hủy” (kénose) của Thiên Chúa, sự tự hạ của Ngài cho đến chết trên thập giá để kết hợp với con người.

Trong cử chỉ khiêm nhường triệt để này, vốn đảo ngược cái nhìn của ngoại giáo về một vị thần thống trị, các Kitô hữu đón nhạn mạc khải về một Thiên Chúa chỉ là tình yêu. (HDGM Việt Nam).

Trong ngày này, chúng ta bước theo Chúa Kitô trong cuộc Thương khó của Ngài. Chúng ta cùng nhau đọc lại trình thuật về việc Ngài bị bắt, bị kết án, đánh đòn và hành hình. Chúng ta có nghi thức suy tôn Thánh giá.

Việc đi Đàng Thánh Giá cũng là một thực hành phổ biến trên toàn thế giới. Đàng Thánh Giá diễn ra vào chiều thứ Sáu, diễn tả lại 14 chặng theo chân Chúa Kitô.

Thứ sáu Tuần Thánh: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ 6 Tuần Thánh 2024 là ngày nào?

Thứ 6 Tuần Thánh 2024 nhằm vào ngày 29/03.

Thứ 6 Tuần Thánh có ăn chay không?

Thứ 6 Tuần Thánh là một ngày buộc giữ chay và kiêng thịt.

Thứ 6 Tuần Thánh có lễ không?

Thứ 6 Tuần Thánh không có lễ mà chỉ có nghi thức suy tôn Thánh giá. Trong nghi thức này có đọc bài tường thuật cuôc Thương Khó của Chúa Giêsu theo thánh Gio-an.

Thứ sáu Tuần Thánh giáo dân có thể rước lễ trong nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa. Tuy nhiên, có thể đưa Mình Thánh bất cứ giờ nào cho những bệnh nhân không tham dự nghi thức được.

Thứ 6 Tuần Thánh có kiêng việc xác không?

Thứ 6 Tuần Thánh là một ngày lễ trọng, nhưng không phải là ngày lễ buộc kiêng việc xác.

Tam nhật Vượt Qua là gì?

Ba ngày thứ năm, thứ sáu và thứ bảy trong Tuần Thánh, được gọi là Tam nhật Thánh (Easter Triduum) hay Tam nhật Vượt Qua. Ba ngày này làm nên trọng tâm của tất cả Năm Phụng vụ.

Lần lượt, các Kitô hữu tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa Giêsu với các môn đệ vào ngày thứ năm, việc Ngài bị bắt, bị đóng đinh vào ngày thứ sáu và được mai táng trong mồ vào ngày thứ bảy. Sau đó là việc Ngài phục sinh từ cõi chết vào Chúa nhật (TGP Sài Gòn).

Tuần Thánh là gì?

Tuần Thánh là bảy ngày cuối cùng của Mùa Chay. Tuần Thánh bắt đầu với Chúa nhật Lễ Lá và kết thúc với Chúa nhật Phục sinh.

Tại sao Tuần Thánh là tuần quan trọng?

Đối với Giáo hội Công giáo, đó là một tuần quan trọng kể từ khi kỷ niệm Cuộc Khổ nạn, Tử nạn và Phục sinh của Đức Kitô.

Thứ sáu Tuần Thánh, ngày tưởng nhớ Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh Giá Chúa.

Cùng nghe Đức Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn Giu-se Bùi Công Trác giải thích ý nghĩa Tuần thánh và Tam nhật Vượt Qua: