logo tượng công giáo Filumena

Những ngày lễ kiêng việc xác 2024 theo lịch phụng vụ Công giáo

Điều răn thứ hai của Hội Thánh là “Chớ làm việc xác ngày Chúa nhật cùng các ngày lễ buộc“.

Dưới đây là danh sách những ngày lễ kiêng việc xác 2024. Đây là bản rút gọn từ danh sách đầy đủ tất cả các ngày lễ trọnglễ buộc Công giáo trong năm. (xem thêm lịch các ngày lễ tín hữu phải giữ chay kiêng thịt)

Theo thông tin từ trang web của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, tại mỗi Giáo hội địa phương có sự điều chỉnh riêng. Tại Giáo tỉnh Hà Nội, ngoài các ngày Chúa Nhật, chỉ buộc giữ 4 ngày lễ trọng khác. Đó là các ngày: lễ Giáng Sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Lên Trờilễ các Thánh Nam Nữ.

Tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, ngoài các ngày Chúa nhật, chỉ buộc giữ lễ Chúa Giáng Sinh.

Danh sách những ngày lễ kiêng việc xác 2024

Danh sách này áp dụng tại Giáo tỉnh Hà Nội

  • Các ngày Chúa nhật
  • Ngày 12/05/2024, Chúa Nhật: Lễ Chúa lên trời. Lễ trọng và buộc. Lễ kiêng việc xác.
  • Ngày 15/08/2024, thứ năm: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.Lễ kiêng việc xác.
  • Ngày 01/11/2024, thứ sáu: Lễ Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng và buộc. Lễ kiêng việc xác.
  • Ngày 25/12/2024, thứ tư: Lễ Chúa Giáng sinh. Lễ trọng và buộc. Lễ kiêng việc xác.

Những ngày lễ kiêng việc xác 2024. Hình minh họa: tượng Đức Mẹ Lộ Đức, sáng tác bởi Filumena
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, sáng tác bởi Filumena. Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam kể từ ngày 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.