logo tượng công giáo Filumena

Các ngày lễ buộc trong năm 2024

Bộ Giáo luật hiện hành ấn định tất cả các ngày Chúa Nhật trong năm là lễ buộc. Thêm vào đó, có 10 ngày lễ buộc khác trong danh sách dưới đây.

 • Tất cả các ngày Chúa nhật là ngày cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua theo truyền thống Tông đồ. Ngày Chúa nhật phải được giữ như là ngày lễ buộc chính yếu trong Giáo Hội toàn cầu.
 • Bốn lễ kính mầu nhiệm của Đức Kitô: lễ Sinh Nhật Đức Giêsu Kitô, lễ Hiển Linh, lễ Thăng Thiên, lễ Mình và Máu Rất Thánh Đức Kitô;
 • Ba lễ kính Đức Maria: lễ Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm và lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời;
 • Ba lễ dành cho các Thánh: lễ Thánh Giuse, lễ hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, lễ Các Thánh.

Như thế, các ngày lễ buộc trong năm 2024 được cử hành chính thức tại Tòa Thánh Vatican bao gồm:

 • Lễ Mẹ Thiên Chúa: thứ hai ngày 1/1/2024
 • Lễ Hiển Linh: Chúa Nhật ngày 7/1/2024
 • Lễ Thánh Cả Giuse: thứ ba ngày 19/3/2024
 • Lễ Chúa Lên Trời: Chúa nhật ngày 12/5/2024
 • Lễ Mình Máu Thánh Chúa: Chúa Nhật ngày 02/6/2024
 • Lễ Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô: thứ bảy ngày 29/6/2024
 • Lễ Đức Mẹ Lên Trời: thứ năm ngày 15/8/2024
 • Lễ Các Thánh Nam Nữ: thứ sáu ngày 1/11/2024
 • Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: thứ hai ngày 09/12/2024
 • Lễ Chúa Giáng Sinh: thứ tư ngày 25/12/2024
 • Tất cả các ngày Chúa Nhật trong năm

Theo thông tin từ trang web của Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh Việt Nam, tại mỗi Giáo hội địa phương có sự điều chỉnh riêng. Tại Giáo tỉnh Hà Nội, ngoài các ngày Chúa Nhật, chỉ buộc giữ 4 ngày lễ trọng khác. Đó là các ngày: lễ Giáng Sinh, lễ Chúa Lên Trời, lễ Đức Mẹ Lên Trờilễ các Thánh Nam Nữ.

Tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, ngoài các ngày Chúa nhật, chỉ buộc giữ lễ Chúa Giáng Sinh.

Danh sách các ngày lễ trọng năm 2024 cùng các ngày lễ buộc và lễ kiêng việc xác trong năm đã được tổng hợp tại đây.

Filumena cũng đã có một bài viết giúp phân biệt lễ trọng, lễ buộc, lễ kính, lễ nhớ và lễ vọng.

Hình minh họa: tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, sáng tác bởi Tượng Công giáo Filumena.

10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn. Tượng được trưng bày tại Việt Nam từ 07/12/2023.

Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội màu xanh vàng, nhìn từ bên phải
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội do Filumena sáng tác. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn. Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023