logo tượng công giáo Filumena

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2024

Ngày 08 tháng 12 năm 2024, người Công giáo trên toàn thế giới mừng kính ngày đại lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đây là một mầu nhiệm đã được Giáo hội Công giáo tin tưởng từ những ngày sơ khai, và đã được Đức Thánh Cha Pio IX công bố là một tín điều ngày 08/12/1854.

Chỉ 4 năm sau đó, vào năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức và thông qua em bé Bernadette Soubirous xác nhận với toàn thể nhân loại rằng “Mẹ là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Đồng thời, trong 18 lần hiện ra với em bé Bernadette, Mẹ cũng đã nhắn nhủ nhân loại sám hối và hoán cải và chỉ cho con cái Mẹ nguồn nước chữa lành cả thể xác và tâm hồn.

Ngay từ thời nguyên thủy của Giáo hội Công giáo, chúng ta đã tin Đức Maria được Thiên Chúa ban ân sủng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Điều đó có nghĩa là Đức Maria không bị vướng mắc vào bất cứ một tội lỗi nào ngay từ khi thụ thai trong lòng mẹ.

Nói một cách khác, Đức Maria được Thiên Chúa tạo dựng và sinh ra trong tình trạng không mắc tội tổ tông truyền. Hơn thế nữa, Mẹ còn giữ được tình trạng vô tội đó suốt cả cuộc đời của mình.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: bản quyền tác phẩm thuộc về tượng Công giáo Filumena
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng). Tượng được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023

Một số thông tin về lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2024 :

Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì?

Theo Bản Toát Yếu Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, bản dịch của HĐGM Việt Nam (2011) thì Thiên Chúa đã chọn Ðức Maria làm Mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa từ muôn thuở và một cách hoàn toàn nhưng không.

Ðể chu toàn sứ mạng này, Mẹ đã được ơn vô nhiễm ngay từ lúc được thụ thai. Ðiều này có nghĩa là, nhờ ân sủng của Thiên Chúa và đón nhận trước công nghiệp của Ðức Giêsu Kitô, Ðức Maria đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ ngay từ lúc được thụ thai.

Sự vô tội của Đức Maria bắt đầu ngay từ khi mẹ được thụ thai. Thêm nữa, Đức Maria không bao giờ phạm tội riêng từ khi Mẹ tới tuổi khôn cho tới khi Mẹ qua đời. Bởi vì Mẹ không có tội nguyên tổ, Mẹ không phải chịu đau khổ vốn là kết quả của tội ấy.

Cuối cùng, khi kết thúc đời sống trần thế, Mẹ được Con của Mẹ đưa về Thiên đàng.

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày bao nhiêu?

Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội là một mầu nhiệm đã được người Công giáo tin tưởng từ những ngày nguyên thủy của Giáo hội. Mầu nhiệm này đã được Đức Thánh Cha Pio IX công bố là một tín điều ngày 08/12/1854. Từ đó, 08/12 hàng năm chúng ta mừng kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngay từ khi thụ thai.

Chín tháng sau đó, chúng ta kỷ niệm ngày sinh nhật của Đức Mẹ vào ngày 08 tháng Chín.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 2024 nhằm vào ngày thứ hai 09/12 (chuyển từ Chúa nhật 08/12 sang)

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội có buộc không?

Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là lễ trọng, tuy nhiên không phải là lễ buộc (xem danh sách các ngày lễ buộc theo lịch phụng vụ Công giáo)

Bộ Giáo luật hiện hành ấn định tất cả các ngày Chúa Nhật trong năm là lễ buộc. Thêm vào đó, có 10 ngày lễ khác trong đó có Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là các ngày lễ buộc được cử hành chính thức tại Tòa Thánh Vatican

Tuy nhiên, tại mỗi Giáo hội địa phương có sự điều chỉnh riêng. Tại Giáo tỉnh Hà Nội, ngoài các ngày Chúa Nhật, chỉ buộc giữ 4 ngày lễ trọng khác. Đó là các ngày: lễ Giáng Sinh, lễ Chúa Thăng Thiên, lễ Đức Mẹ Lên Trời và lễ các Thánh Nam Nữ.

Tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn, ngoài các ngày Chúa nhật, chỉ buộc giữ lễ Chúa Giáng Sinh.

Có bao nhiêu tín điều về Đức Mẹ?

Trong đức tin của Giáo hội Công Giáo, có bốn tín điều về Đức Maria: Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và Đức Mẹ Đồng Trinh Trọn Đời.

Tín điều là điều được xem như một chân lý mạc khải và cần thiết cho đức tin của một người tín hữu.

Bốn đặc ân của Đức Mẹ là gì?

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã long trọng tuyên bố: “Chúng tôi công bố, tuyên xưng và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này: Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô nhiễm của Thiên Chúa, sau khi hoàn tất cuộc đời dương thế, đã được đưa lên trời hiển vinh cả hồn lẫn xác”.

Trong lời tuyên tín trên, Đức Giáo Hoàng đã nhắc tới cả 4 đặc ân mà Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ: ơn vô nhiễm nguyên tội; ơn trọn đời đồng trinh; ơn làm Mẹ Thiên Chúa và ơn được về trời cả hồn và xác. (TGP Hà Nội)

Bốn đặc ân này là nền tảng dẫn tới bốn tín điều về Đức Maria.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai, Bùi Chu

Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là quan thầy đệ nhất của Giáo phận Bùi Chu. Chính vì thế, ngày lễ được tổ chức tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai (Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định) là ngày lễ lớn của Giáo phận.

Bài hát lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Ủy ban Thánh nhạc HDGM Việt Nam đề nghĩ những bài hát sau cho Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08/12/2023:

– Nhập lễ: Ave Maria (Tác giả Tg: Thành Tâm), Lạy Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tg: Ngọc Kôn), Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm (Tg: Dấu Chân)

– Tiến lễ: Nguyện cầu Mẹ Vô Nhiễm (Tg: Hải Triều), Như một hiến lễ (Tg: Kim Loan), Hiệp dâng Thánh Lễ (Tg: Thu Sơn, Nguyễn Hữu Đang)

– Hiệp lễ: Chúa đã yêu con (Tg: Ngọc Linh), Đời tin yêu (Tg: Thái Nguyên), Linh hồn tôi dâng lời (Tg: Kim Long)

– Kết lễ: Lạy Mẹ yêu dấu (Tg: Vị Thiên), Cung chúc Trinh Vương (Tg: Hoài Đức), Maria Mẹ dấu yêu (Tg: Nguyễn Hèn Mọn)

Để tải bản nhạc xin truy cập trang web HDGM Việt Nam

Bài đọc lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Nguồn TGP Sài Gòn

Bài đọc 1: St 3, 9-15.20

Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà.

Bài trích sách Sáng thế.

9 Sau khi con người ăn trái cây, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: “Ngươi ở đâu?” 10 Con người thưa: “Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn.” 11 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: “Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không?” 12 Con người thưa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn.” 13 Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: “Ngươi đã làm gì thế?” Người đàn bà thưa: “Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn.” 

14 Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: “Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. 15Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó.” 20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh.

Bài đọc 2: Ep 1, 3-6.11-12

Trong Đức Ki-tô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

3Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.
Trong Đức Ki-tô,
từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
4Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,
để trước thánh nhan Người,
ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
nhờ tình thương của Người.

5Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
6để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời,
ân sủng Người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
11Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự
theo quyết định và ý muốn của Người,
đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng
theo kế hoạch của Người,
12để chúng tôi là những người đầu tiên
đặt hy vọng vào Đức Ki-tô,
chúng tôi ngợi khen vinh quang Người.

Đáp ca lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Nguồn TGP Sài Gòn

Đáp ca: Tv 97, 1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.1a)

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

1Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.
Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh,
nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

2Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ,
mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân;3abNgười đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa
dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

3cdToàn cõi đất này đã xem thấy
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.4Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu,
mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ.Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
vì Người đã thực hiện bao kỳ công.

Bài viết có dẫn nguồn từ trang web TGP Sài Gòn

Bài giảng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Suy niệm của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Tin Mừng và suy niệm lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu

Tin Mừng và suy niệm của Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục TGP Sài Gòn