logo tượng công giáo Filumena

Cách lần hạt Mân Côi

Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 50 hạt

 1. Thánh giá: Làm Dấu Thánh Giá, đọc một Kinh Tin Kính.
 2. Hạt lớn: Đọc một Kinh Lạy Cha.
 3. Ba hạt nhỏ: Mỗi hạt đọc một Kinh Kính Mừng.
 4. Hạt lớn: Đọc một Kinh Sáng Danh.
 5. Hạt nối lớn: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, đọc một Kinh Lạy Cha.
 6. Mười hạt nhỏ: Mỗi hạt đọc một Kinh Kính Mừng. Trong khi đọc, hãy suy ngẫm về Mầu Nhiệm Thứ Nhất.
 7. Trước khi sang hạt lớn, đọc một Kinh Sáng Danh và một Lời Nguyện Fatima.
 8. Hạt lớn và mười hạt nhỏ tiếp theo: Lặp lại các bước 5, 6, 7 đối với Mầu Nhiệm Thứ Hai, Ba, Bốn và Năm, tức là đọc mầu nhiệm, một kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh và lời nguyện Fatima.
 9. Về tới hạt nối lớn: Đọc một kinh Lạy Nữ Vương, một kinh Trông cậy và các lời nguyện vắn tắt.
 10. Kết thúc tại Thánh giá: làm dấu Thánh giá và hôn Thánh giá với tâm hồn kính mến.
Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 50 hạt
Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 50 hạt

Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 10 hạt

 1. Trước khi vào Thánh giá: Làm dấu Thánh giá, đọc một Kinh Tin Kính, một Kinh Lạy Cha, ba Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh.
 2. Thánh giá: Ngắm Mầu Nhiệm Thứ Nhất, đọc một Kinh Lạy Cha.
 3. Mười hạt: Mỗi hạt đọc một Kinh Kính Mừng. Trong khi đọc, hãy suy ngẫm về Mầu Nhiệm Thứ Nhất.
 4. Kết thúc mười hạt: đọc một Kinh Sáng Danh, một Lời nguyện Fatima.
 5. Thánh giá và tiếp theo: Lặp lại các bước 2, 3, 4 đối với Mầu Nhiệm Thứ Hai, Ba, Bốn và Năm: [Mầu Nhiệm + Kinh Lạy Cha] → 10 Kinh Kính Mừng → [Kinh Sáng Danh + Lời nguyện Fatima].
 6. Về tới Thánh giá sau khi ngắm đủ năm Mầu Nhiệm: Đọc một kinh Lạy Nữ Vương, một kinh Trông cậy và các lời nguyện vắn tắt.
 7. Kết thúc: làm dấu Thánh giá và hôn Thánh giá với tâm hồn kính mến.
Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 10 hạt
Cách lần hạt Mân Côi với chuỗi 10 hạt

20 mầu nhiệm Mân Côi

HDGM Việt Nam đã giải thích ý nghĩa của 20 mầu nhiệm của Kinh Mân Côi, gộp trong bốn nhóm, mỗi nhóm gồm năm sự vui, sáng, thương và mừng như sau:

 • Năm sự vui: đồng hành với mầu nhiệm Nhập thể và đời sống âm thầm của Chúa Giêsu
 • Năm sự sáng: đồng hành với những mốc thời gian hoạt động đặc biệt có ý nghĩa trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu.
 • Năm sự thương: đồng hành với những đau khổ của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu.
 • Năm sự mừng: đồng hành với vinh quang phục sinh của Đức Kitô.

Xin đọc thêm bài viết về Kinh Mân Côi để nhớ lại nội dung từng mầu nhiệm trong cuộc đời Chúa Giêsu.

nam su thuong thu nhat duc chua giesu lo buon do mo hoi mau
nam su thuong thu hai duc chua giesu chiu danh don
nam su thuong thu ba duc chua giesu chiu doi mao gai
nam su thuong thu bon duc chua giesu vac cay thanh gia
nam su thuong thu nam duc chua giesu chiu chet tren cay thanh gia

Cách lần hạt Mân Côi theo ngày

Để suy ngẫm về những mầu nhiệm trong cuộc đời Đức Kitô, ta làm theo cách lần hạt Mân Côi theo ngày như sau:

 • Năm sự vui: thứ hai và thứ bảy, các Chúa nhật mùa Giáng sinh
 • Năm sự sáng: thứ năm
 • Năm sự thương: thứ ba và thứ sáu, các Chúa nhật mùa Chay
 • Năm sự mừng: thứ tư và Chúa nhật

Các kinh và lời nguyện theo cách lần chuỗi Mân Côi

Dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Tin Kính (bản các Thánh Tông đồ)

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.

Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Xem thêm: Kinh Tin Kính Nicêa – Constantinôpôli

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Xem thêm: Kinh Lạy Cha

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Xem thêm: Kinh Kính Mừng

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời nguyện Fatima

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên Thiên Đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ.

Ôi! Khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng.

– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

Các Lời Nguyện Vắn Tắt

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

– Xin thương xót chúng con.

+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.

– Xin cầu cho chúng con.

+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.

– Xin cầu cho chúng con.