logo tượng công giáo Filumena

Kinh Dâng Ngày: dâng Chúa mọi lời nói, việc làm, sự khó

Lạy Trái Tim Cực Thánh Đức Chúa Giêsu, con nhờ Trái Tim Cực Sạch Đức Bà Maria mà dâng cho Trái Tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa khi dâng mình tế lễ trên bàn thờ. Con lại dâng cho Trái Tim Chúa, có ý cầu nguyện cách riêng theo ý Đức Giáo Hoàng. Amen.

Nguồn: Kinh Dâng Ngày, trang 24, Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Kinh dâng ngày: Đức Mẹ cầu nguyện
Đức Mẹ cầu nguyện (Sassoferrato, 1609-1685)

Xem thêm: