logo tượng công giáo Filumena

Kinh Trông Cậy : niềm cậy trông vào ơn cứu độ của Thiên Chúa

Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn. Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng

Thưa: Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Các câu lạy

Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Thương xót chúng con.

Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.

Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.

Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Cầu cho chúng con.

Nữ Vương ban sự bằng an.
Cầu cho chúng con.

Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần Amen.

Kinh Trông Cậy

Ý nghĩa Kinh Trông Cậy

Trông cậy là ơn Chúa ban cho con người, dựa trên ba ưu phẩm chính của Thiên Chúa: Đấng Toàn Năng, Cha giàu lòng yêu thương con cái, Đấng luôn trung tín với lời đã hứa.

Ngoài ra, tín hữu còn trông cậy vào công trình cứu độ của Chúa Giêsu Kitô, sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh, trong sự hiệp thông của Hội Thánh.

Mẹ Maria không chỉ là nhịp cầu nối chúng ta với Chúa. Hơn thế nữa, Mẹ chính là con đường mà Chúa đã đi qua để đến với chúng ta, và là con đường mà chúng ta phải đi để đến được với Chúa.

Diễn giải các từ trong Kinh Trông Cậy

Ý nghĩa của các từ trong Kinh Trông Cậy đã được giải thích bởi TGP Sài Gòn:

  • Trông cậy: đem lòng ước mong, tin cậy, lấy làm chắc chắn mình sẽ được sự gì
  • Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời: là một danh hiệu Hội Thánh dành cho Đức Maria, Đấng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Danh hiệu này không có ý nói rằng Mẹ Maria là mẹ của Thiên Chúa từ muôn thưở muôn đời, mà có ý rằng Đấng mà Mẹ sinh ra – Chúa Giêsu Kitô – là Thiên Chúa thật. Danh hiệu này được Công đồng Êphêsô phê chuẩn năm 431
  • xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn: khi cất lên lời kinh “Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời”, chúng ta đang chào đón ân phúc từ Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Đức Mẹ là chứng nhân đã đi trước chúng ta vào Nước Thiên Chúa và hằng chuyển cầu, bào chữa cho toàn thể nhân loại theo ý định của Thiên Chúa. Thì nay trong cơn gian nan, thiếu thốn chúng ta chạy đến cùng Đức Mẹ để được Mẹ chúc lành và bào chữa trước nhan thánh Chúa.
  • Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng: trong cung lòng Đức Mẹ đã mang Ngôi Lời Làm Người, Đấng Cứu Độ cho nhân loại. Vì thế nên Đức Mẹ là Đấng hiển vinh sáng láng. Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh là danh hiệu được Công đồng Constantinopolis II xác tín, xuất phất từ Thánh Kinh. Vì Đức Mẹ là “Đấng Đầy Ân Sủng” (Lc 1,28) và “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35) nên Đức Mẹ, Đấng được Thánh thần gìn giữ trọn đời đồng trinh là gương mẫu tuyệt vời của ân đức này.
  • Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ: hằng chữa nghĩa là luôn giúp tránh khỏi, “sự dự” là thế lực đối nghịch và thù nghịch với Thiên Chúa, là Satan, Ác thần, Thiên thần đã chống lại Thiên Chúa.
  • Amen: nghĩa là đúng thật như vậy, ước gì được như vậy. Amen được dùng để diễn tả sự trung tín của Thiên Chúa, sự chân thật, vững vàng trong các lời hứa của Ngài và lòng trông cậy của con người đối với Ngài. Trong phụng vụ, Amen được sử dụng như công thức để hiệp thông với chủ tế, tin nhận và tôn vinh Thiên Chúa.

Xem thêm: