logo tượng công giáo Filumena

Nguồn gốc tháng hoa, tháng Đức Mẹ?

Đức Mẹ cầu nguyện

Theo truyền thống của Giáo hội Công giáo, có hai tháng trong năm phụng vụ được dành để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến đối với Mẹ Maria. Tháng 5 là tháng Hoa. Tháng 10 là tháng Mân Côi. Hai tháng kính Đức Mẹ nhắm giúp người Công giáo gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và noi gương các nhân đức của Mẹ.

Bảo vệ Sự sống: 10.000 người tuần hành tại Paris 21/01/2024

10.000 người tuần hành Bảo vệ Sự sống

Với mong muốn bảo vệ Sự sống, ngày 21/01/2024 tại Paris, hơn 10.000 người đã cùng nhau tuần hành từ Quảng trường nhà thờ Thánh Sulpice tới Quảng trường Denfert Rochereau. Đây là cuộc tuần hành thường niên, được tổ chức vào Chúa nhật thứ 3 cuối tháng 1.

Tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội

Tượng Công giáo Filumena - mẫu Đức Mẹ Vô Nhiễm

Vào năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra tại Lộ Đức cả thảy 18 lần. Mẹ đã nói với thánh nữ Bernadette “Que soy era Immaculada Concepciou” . Lời khẳng định đó có nghĩa là: “Ta là Đấng Vô nhiễm Nguyên tội“.

Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Hành hương Đức Mẹ Lộ Đức

Điểm ấn tượng nhất với Filumena khi hành hương Lộ Đức chính là sức sống của tinh thần bác ái giúp đỡ lẫn nhau. Filumena cảm nhận rất sống động Tin Mừng khi Giáo hội coi những người đau yếu và nghèo khổ nhất là “kho tàng” của mình, đồng thời tình bác ái giữa con người với nhau được thực thi.

Đi 14 Đàng Thánh Giá tại thành phố Fontainebleau ở nước Pháp

Việc đi 14 Đàng Thánh Giá ở mỗi nơi có đặc điểm riêng của địa phương đó. Chiều thứ 6 tuần Thánh năm 2023, người Công giáo ở hạt Fontainebleau, Pháp đã tụ họp nhau lại tại quảng trường trung tâm thành phố để đi 14 Đàng Thánh Giá chúa Giê-su. Quảng trường này nằm […]

Dâng Mẹ tiếng hát mùa hoa

Nhận tượng làm quà

Tiếng hát mùa hoa 2024 - Tượng Mẹ Lộ Đức