logo tượng công giáo Filumena

Kinh tám mối phúc thật

Các nhà truyền giáo khi tới Việt Nam đã tóm tắt Kinh Thánh thành các lời kinh có vần điệu. Như thế các tín hữu có thể thuộc lòng, ghi nhớ và sống Lời Chúa một cách hữu hiệu.

Trong kho tàng kinh đọc của Giáo hội Công giáo Việt Nam có “Kinh Tám Mối Phúc Thật.” Lời kinh này tóm gọn bài giảng trên núi của Chúa Giêsu.

Kinh tám mối phúc thật

Phúc thật tám mối:

  • Thứ nhất: ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy
  • Thứ hai: ai hiền lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy
  • Thứ ba: ai khóc lóc ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được an ủi vậy
  • Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy
  • Thứ năm: ai thương xót người ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy
  • Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ ấy là phúc thật, vì chưng họ sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy
  • Thứ bảy: ai làm cho người hòa thuận ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy
  • Thứ tám: ai chịu khốn khổ vì đạo ngay ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy

Kinh tám mối phúc thật có nguồn gốc từ bài giảng trên núi của Chúa Giê-su
Kinh tám mối phúc thật có nguồn gốc từ bài giảng trên núi của Chúa Giê-su (Minh họa Cosimo Rosselli 1439-1507)

Nguồn: Kinh tám mối phúc thật, trang 40-41 Sách kinh Giáo phận Bùi Chu

Imprimatur, Bùi Chu, ngày 03/11/1983

+J.M. Vũ Duy Nhất, Giám mục Bùi Chu

Xem thêm