logo tượng công giáo Filumena

Các ngày lễ Đức Mẹ năm 2024

Dưới đây là danh sách các ngày lễ Đức Mẹ trong năm 2024. Trong một số ngày lễ trọng và lễ buộc, giáo hữu phải nghỉ việc xác, ăn chay kiêng thịt. Đây là một phần của danh sách tất cả các ngày lễ trọng năm 2024.

Các ngày lễ Đức Mẹ. Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (bản quyền thuộc về tượng Công giáo Filumena)
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Tượng Công giáo Filumena). Tượng được trưng bày tại Việt Nam từ 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.

Các ngày lễ Đức Mẹ năm 2024

 • Ngày 01/01/2024, thứ hai: Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa. Lễ trọng
 • Ngày 08/01/2024, thứ hai: Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Lễ kính
 • Ngày 02/02/2024, thứ sáu đầu tháng: Lễ dâng Chúa trong đền thánh (Lễ nến). Lễ kính
 • Ngày 08/04/2024, thứ hai: Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ. Lễ trọng. Trong Thánh Lễ, phần Kinh Tin Kính, quỳ gối khi đọc câu “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người”
 • Tháng 5, tháng kính Đức Mẹ
 • Ngày 20/05/2024, thứ hai: Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Lễ nhớ
 • Ngày 31/05/2024, thứ sáu: Đức Maria thăm viếng bà Êlisabeth. Lễ kính
 • Ngày 08/06/2024, thứ bảy: Lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria. Lễ nhớ
 • Tháng 8, tháng Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải. Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.
 • Ngày 14/08/2024, chiều thứ tư: Lễ vọng Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng
 • Ngày 15/08/2024, thứ năm: Lễ Rất Thánh Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời. Lễ trọng và buộc.Lễ kiêng việc xác. Ngày đại lễ. Các giáo hữu không bận công việc cần, phải nghỉ việc xác cả ngày
 • Ngày 08/09/2024, Chúa Nhật: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
 • Ngày 15/09/2024, Chúa Nhật: Đức Mẹ sầu bi
 • Tháng 10, tháng Mân Côi
 • Ngày 07/10/2024, thứ hai: Lễ Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ
 • Ngày 21/11/2024, thứ năm: Lễ Đức Trinh nữ Maria dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ
 • Ngày 09/12/2024, thứ hai: Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng
 • Ngày 25/12/2024, thứ tư: Lễ Chúa Giáng Sinh. Lễ trọng
 • Ngày 29/12/2024, Chúa Nhật: Lễ Thánh Gia. Lễ kính

Như vậy, bên cạnh rất nhiều ngày lễ Đức Mẹ, trong một năm phụng vụ có tới ba tháng kính Đức Mẹ. Đó là tháng Hoa dâng Mẹ vào tháng 5, tháng 8 Trái Tim Đức Mẹ và tháng 10 Mân Côi.

Danh sách các ngày lễ Đức Mẹ này được tổng hợp từ lịch phụng vụ Công giáo trên website của Tổng Giáo phận Hà Nội. Xin lưu ý, tại các Giáo tỉnh Huế và Sài Gòn danh sách các ngày lễ buộc có thể có đôi chút khác biệt.

Ngoài ra, còn có một số ngày lễ kính, lễ nhớ và lễ vọng. Xin xem thêm tại đây để phân biệt lễ trọng, lễ kính, lễ nhớ, lễ vọng và lễ buộc và các quy định của Giáo luật về các ngày lễ này.

Tượng Đức Mẹ Lộ Đức, sáng tác bởi Filumena
Tượng Đức Mẹ Lộ Đức (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng). Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng).
Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (sáng tác bởi Filumena, Tượng Công giáo của Tình thương và Hy vọng). Tác phẩm được trưng bày tại Việt Nam từ ngày 07/12/2023. 10% giá trị tác phẩm là đóng góp của quý vị cho việc bảo vệ Sự sống, giúp đỡ người nghèo, người bệnh và nâng đỡ trẻ em trong cảnh khó khăn.